Ochrana dřeva

O tom, že je nutné dřevěné konstrukce chránit před škůdci, dnes již snad nikdo nepochybuje. Tím, že dřevěné konstrukce chráníme před působením biologických škůdců, chráníme především vlastní kapsu před budoucími mnohonásobnými výdaji na zbytečné opravy a výměny celých konstrukcí. Nejčastější škody vzniknou, když v podkroví vybudujeme půdní vestavbu, bez provedení stavebnětechnického opatření a důkladné prohlídky s následným odborným ošetřením stávajících dřevěných konstrukcí. Úsporou několika tisíc korun tak přijdete o statisíce vynaložené na vybudování vestavby. Obdobně je tomu při rekonstrukcích všech starších staveb a památkových objektů s dřevěnými konstrukcemi. Relativní úspora za odbornou prohlídku, posouzení a ošetření dřevěné konstrukce se většinou nevyplatí! Preventivní ochrana dřevěných konstrukcí by měla být samozřejmostí!

Starost o vaše dřevěné konstrukce přenechte odborníkům!

Preventivní prohlídka

Jedná se o posouzení celkového stavu dřevěných konstrukcí, včetně prohlídky obvykle nejohroženějších míst konstrukce. Na základě zjištěného stavu vám vypracujeme posudek o stavu konstrukce a návrh případné ochrany a úpravy.

Podrobné posouzení

Pokud na základě preventivní prohlídky vznikne nutnost podrobného posouzení jednotlivých prvků konstrukce, provedeme podrobnou diagnostiku.

Součástí popisu stavu jednotlivých konstrukčních prvků, je návrh řešení, fotodokumentace a výkresová dokumentace a mykologický posudek

Pomoc při rekonstrukci památkových objektů

Technická a poradenská pomoc při rekonstrukci a údržbě památkových objektů. Jedná se o optimální řešení spojující požadavky památkové péče, technické možnosti a zájem investora.

Odborné ošetření a sanace dřevěných konstrukcí

Vznikne-li z hlediska posouzení nutnost chemického ošetření konstrukcí, provedeme vám toto vhodným chemickým přípravkem. Výběr konkrétní technologie závisí na druhu a rozsahu napadení a je stanoven v odborném posudku , nebo sanačním projektu se zaměřením na biotické škůdce, tj. dřevokazné houby, hmyz a plísně.

Oprava poškozených částí konstrukcí

Pokud je nezbytné nahradit poškozené části konstrukcí, provedeme vám toto s ohledem na typ stavby a případné požadavky jak investora, tak případně památkového úřadu.

Čištění půdních prostorů

Jedná se o ruční čištění půd od holubinců, suti nebo komunálního odpadu.

Orientační ceník poskytovaných služeb

 

preventivní prohlídka a podrobné posouzení1.500 - 3.000,- Kč
technická a poradenská pomoc150 - 300,- Kč / hod
odborné ošetření a sanace dřevěných konstrukcí45,- Kč / m2
oprava poškozených částí konstrukcí24.000,- Kč / m3
čištění půdních prostorů od holubinců27 - 50,- Kč / m2
čištění půdních prostorů od suti700 - 800,- Kč / m3
svislá doprava70 - 120,- Kč do 3 m výšky
vodorovná doprava70 - 90,- Kč do 10m délky
vyklízení komunálního odpadu500 - 600,- Kč / m3
(ceny jsou bez DPH) 
K cenám prací bude připočteno cestovné dle vzdálenosti a počtu jízd.